Hacettepe Üniversitesi | EN


Hacettepe Üniversitesi Akademik Ağı (HUNET) Hakkında  Öğrencilerimiz için Çerçeve Kurallar

Hacettepe Üniversitesi kampüsleri dahilinde bulunan ve BİD'nin kurup yönettiği bilgisayar ağı (HUNET); öğrencilerine ve tüm çalışanlarına hizmet vermektedir. HUNET, öğrencilerin akademik çalışmalarını yapabilmeleri için yurt odalarından kendi bilgisayarları ile  bağlanmalarına da olanak vermektedir. HUNET hizmeti kapsamında haberleşmeyi engellemek veya denetlemek hiçbir zaman hedeflenmemiştir. Ancak, bu hizmetin kesintisiz devam etmesi ve bütün kullanıcıların güvenliğinin sağlanabilmesi için tüm öğrencilerimizin aşağıda belirtilen ağ kullanım ve güvenlik politikalarına uymaları gerekmektedir.

HUNET Kuralları :

HUNET yatırımları, devlet kaynakları kullanılarak akademik, idari, eğitim ve araştırma olmak üzere temel amaçlara hizmet etmek üzere mevcuttur. Ağ üzerindeki kişisel kullanımlar hiçbir zaman temel amaçların yerine getirilmelerine engel olmamalıdır. Bu kapsamda ağ kullanımında uyulması gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir.

Yukarıda belirtilen kurallara uyulmadığında, bilgi vermek süreti ile aşağıdaki cezalardan bir ya da birkaçı uygulanacaktır:

HUNET hizmeti sonsuz bir kaynak olmayıp, kurallara uyulması hizmetin sürekliliği ve kalitesi için çok önem taşımaktadır. Aksi davranışların kullanım kısıtlamalarına neden olacağı açıktır. Bu nedenle tüm öğrencilerimizden HUNET kullanımı konusunda gereken titizliği ve özeni göstermelerini bekliyoruz
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü
* Bu kurallar yayınlandığı tarihten itibaren geçerlidir. Gerekli görüldüğü durumlarda metin üzerinde değişiklik yapılabilir.


Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 06800 Beytepe / ANKARA
Bize Ulaşın
Tel: +90 312 297 62 62
Daire Başkanlığı
Tel: +90 312 297 62 00 Faks: +90 312 299 20 88
BİDB Web Birimi
bidb@hacettepe.edu.tr
Son Güncelleme Mayıs 2021
Sorumluluk Sınırı