Hacettepe Üniversitesi | EN


Bilgi Güvenliği Politikası

Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına uygun bir yönetim sistemi kurmak, işletmek ve sürekli iyileştirmek amacıyla;
Genel Esaslar

Temel BGYS Prensipleri

  1. Yasalara, iç politika ve prosedürlere, teknik güvenlik standartlarına uyum için gerekli süreçler tasarlanır, sürekli ve periyodik olarak yapılacak gözetim ve denetim faaliyetleri ile uyum güvencesi sağlanır.

Uyulması Gereken Kabul Edilebilir Kullanım Kuralları
Uyulması gereken kurallar BGYS Kapsamında hazırlanan prosedürlerde belirtilmiştir. Tüm kurallar esas olarak "Bilgi Sistemleri Kabul Edilebilir Kullanım Politikası" dokümanında yer almaktadır. BGYS kapsamı dâhilinde yer alan tüm çalışanlar ve 3. Taraflar belirtilen kurallara uymak zorundadır.

Üçüncü tarafların yönetimi


Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 06800 Beytepe / ANKARA
Bize Ulaşın
Tel: +90 312 297 62 62
Daire Başkanlığı
Tel: +90 312 297 62 00 Faks: +90 312 299 20 88
BİDB Web Birimi
bidb@hacettepe.edu.tr
Son Güncelleme Mayıs 2021
Sorumluluk Sınırı