Yönetim Kurulu

Başkan                       İhsan Uslu                  nbuslu@hacettepe.edu.tr
Başkan Yrd.              Gizem Sarı                 gizem.sari@hacettepe.edu.tr
Denetçi                       Melis İbri                    melisibri@hotmail.com
Sayman                      F.  Barış Karaca        baris_karaca94@hacettepe.edu.tr
Organizasyon            Ceren Güler              cerenguler2@gmail.com
İletişim                       Oktay Yatkın             oktayyatkin@hotmail.com

 

ESN- Hacettepe

President                 F. Barış Karaca           baris_karaca94@hacettepe.edu.tr

Vice President          Ceren Güler               cerenguler2@gmail.com

Local Representative İhsan Uslu                 nbuslu@hacettepe.edu.tr

Public RelationsMelis İbri                    melisibri@hotmail.com

WPA                                      Oktay Yatkın              oktayyatkin@hotmail.com

SecretaryGizem Sarı                  gizem.sari@hacettepe.edu.tr