Staj Hareketliliği Hakkında Bilgiler

Staj Nedir?

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.

Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

Kimler Başvurabilir?

Yükseköğretimde öğrenci hareketliliğine yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler katılabilir.
Öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirilebilir.

Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

Staj Süresi Ne Kadar Olmalıdır?

Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere en az 2 en fazla 12 ay arasında bir süredir.

Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği süresi toplamı, hibe verilmese dahi 12 ay’ı geçemez.

 

Ev sahibi Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir.
Uygun bir işletmeden kastedilen; büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez.

Yerleştirme faaliyeti aşağıda belirtilen kuruluşlarla gerçekleştirilebilir. 
• İşletmeler
• Eğitim Merkezleri
• Araştırma Merkezleri
• Diğer Kuruluşlar

Ancak; aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

-Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları
-AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alarak kurulmuş kuruluşlar
-Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve konsolosluk gibi)
-Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir.