Başvuru Koşulları

 • Yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması.
 • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 Ay’ı geçmeyecek olması.
 • Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının;

Ön lisans ve Lisans öğrencileri için                          2.20/4.00
Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri için ise      2.50/4.00 olması gerekmektedir.

 • Hacettepe Üniversite AB Koordinatörlüğü tarafından ilan edilmiş olan yabancı dil puanlarından herhangi biri.
   

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Online başvuru formu: Erasmus Öğrencisi Başvuru Formu online başvuru için www.appabofisi.hacettepe.edu.tr  tıklayınız. Form doldurulduktan sonra çıktısı alınıp AB Koordinatörlüğü’ne teslim edilir.
 • Öğrencinin staj yapmak istediği kurumdan alacağı davet mektubu: Programın en önemli belgesi staj yapılmak istenen kurumdan alınan davet mektubudur. Öğrencinin Adı-Soyadı, staj tarih aralığı ve Erasmus+ Staj hareketliliği kapsamında staj yapacağının belirtilmiş olması gerekir.

Staj yapılmak istenen kurumdan alınan davet mektubu olmadan öğrenci staj hareketliliğine başvuru yapamaz.

 • Transcript Belgesi: Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan ya da ilgili Enstitü Müdürlüğü'nden (lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için) onaylı transkript belgesi AB Koordinatörlüğü’ne teslim edilir. 
 • Yabancı Dil belgesi: Yabancı Dil notunu gösterir belge* AB Koordinatörlüğü’ne teslim edilir.

*Yabancı Dil Belgesi Hakkında Önemli Not:

Erasmus+ Dil Sınavı Sınav Organizasyonu, Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) tarafından yapılacaktır.
http://www.ydyo.hacettepe.edu.tr/genel_duyuru.html linkinden sınava başvuru ve sınav tarihi hakkında bilgilendirme alınabilir.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği ve Erasmus+ Staj Hareketliliği Programları için,

 • Hazırlık Geçme Notu,
 • Hazırlık Muafiyet Notu,
 • IELTS,
 • ÜDS,
 • KPDS,
 • YDS
 • YDYO’nun geçmiş yıllarda düzenlemiş olduğu Erasmus dil sınavı notları geçerli olmayacaktır.

Erasmus programına başvuruda kabul edilecek olan uluslararası dil sınavları http://www.abofisi.hacettepe.edu.tr/ErasmusYAbanciDilSinavihk141114.shtml linkinde bulunan tabloda belirtilmiştir.

 • Tüm başvuru evrakları eksiksiz olarak belirtilen tarih aralığında birlikte teslim edilmelidir.

Değerlendirme Kriterleri
Genel Akademik Not Ortalamasının %50'si ile Yabancı Dil Puanının %50'si alınır. Bu puanların toplamı Nihai Puanı oluşturur.

Yerleştirmeler öğrencilerin tercihlerine göre AB Koordinatörlüğü tarafından bu nihai puan üzerinden merkezi olarak yapılacaktır.
Kontenjan Seçim Takviminde yer almaktadır (http://www.abofisi.hacettepe.edu.tr/takvim_stjhrk.shtml ).

Değerlendirme ölçütleri şu şekildedir:

 • Engelli öğrencilere (engelliliğinin belgelenmesi kaydıyla): +10 puan.
 • Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz): -10 puan.
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan

Tüm değerlendirmeler TC Avrupa Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı’nın yayınladığı http://www.abofisi.hacettepe.edu.tr/2014-KA1-yuksekogretim-kurumlari-icin-el-kitabi.pdf linkinde yer alan el kitabındaki kurallara göre yapılmaktadır.  

** Eksik evraklı ve imzasız başvurular geçersiz sayılacaktır.”