Erasmus Programına Nasıl Başvurulur? (Erasmus Programı için Başvuru, Değerlendirme Koşulları ve Gerekli Belgeler)

1.Başvuru Koşulları

Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının; Lisans öğrencileri için 2.20/4.00, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri için ise 2,5/4,00 olması gerekmektedir.
Geçerli bir yabancı dil puanı.* 
Erasmus Programı için başvuracak öğrenciler, başvuracakları akademik yıl için geçerliliği olan İkili Anlaşmaların kontenjanlarını göz önünde bulundurarak başvuruda bulunmalıdır. (İkili Anlaşmalar)

Başvuru için Gerekli Belgeler

  • Erasmus Öğrencisi Başvuru Formu online başvuru için www.appabofisi.hacettepe.edu.tr  tıklayınız. Formu doldurduktan sonra çıktısını alıp koordinatörlüğümüze teslim ediniz.
  • Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan ya da ilgili Enstitü Müdürlüğü'nden (lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için) onaylı transkript belgesi.
  • Yabancı Dil notunu gösterir belge*.

*Yabancı Dil Belgesi Hakkında Önemli Not:
2016-2017 Akademik yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği ve Erasmus+ Staj Hareketliliği Programları için, Hazırlık Geçme Notu, Hazırlık Muafiyet Notu,IELTS, ÜDS, KPDS ve YDS sınavları Erasmus dil sınavı notları olarak geçerli olmayacaktır.
Tüm başvuru evrakları eksiksiz olarak beraber teslim edilmelidir
Başvurular şahsen getirilmek zorunda değildir.

2. Değerlendirme Kriterleri
 

Değerlendirmede aşağıdaki tablo kullanılır: 


Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik Başarı Düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil Seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve Gazi çocuklarına

+ 15 puan

Engelli öğrencilere
(engelliliğin Belgelenmesi kaydıyla)

+ 10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

- 10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

- 10 puan

Genel Akademik Not Ortalamasının %50'si ile Yabancı Dil Puanının %50'si alınır. Bu puanların toplamı Nihai Puanı oluşturur.
Yerleştirmeler öğrencilerin tercihlerine göre AB Koordinatörlüğü tarafından bu nihai puan üzerinden merkezi olarak yapılacaktır.
Önceki yıl veya yıllarda aynı kademede Erasmus Harereketliliği Programından faydalanmış öğrencilerin genel puanından 10 puan azaltma uygulanır.

Tüm değerlendirmeler TC Avrupa Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı’nın yayınladığı 2017 Dönemi Erasmus+ Ana Eylem1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı linkinde yer alan el kitabındaki kurallara göre yapılmaktadır.  
** Eksik evraklı ve imzasız başvurular geçersiz sayılacaktır.