Konsorsiyum Projeleri

HUSBİK Konsorsiyumu

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007-2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayat boyu Öğrenme Programı kapsamında yükseköğretim alanında sağlanan hibe destekleri 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında da devam etmektedir. Bu program kapsamında yer alan faaliyetlerden birisi de staj konsorsiyumudur.

Staj Konsorsiyumunun hedef kitlesi, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri için yurtdışında, alanlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlarda staj yapma olanağı yaratmaktır.

Konsorsiyumun ortakları Hacettepe Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Türkiye Diyetisyenler Derneği, Türkiye Fizyoterapistler Derneği, Nörogelişimsel Tedavi Terapistleri Derneği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği,  Ergoterapi Derneği, Koklear Implant Derneği, Odyoloji, Konuşma ve Ses Uzmanları Derneği, Dudak Damak Yarıkları Derneği, Hacettepe Hemşirelik Lisans ve Lisansüstü Mezunları Derneği ’dir. Hareketlilik aktivitelerinden konsorsiyumun yükseköğretim öğrencileri ve ortakların personelleri yararlanabilecektir. Öğrenci hareketliliği süresi 2-3 aydır. Staj Konsorsiyumu faaliyetine katılmak isteyen öğrenciler Hacettepe Üniversitesi’ne başvuruda bulunacaktır.